Schadevergoeding en indieningstermijn bij justitie

Ik wil graag discussiëren over de zogenaamde schadevergoeding die de overheid geeft voor personen die onterecht een detentie hebben ondergaan of schade hebben geleden als gevolg van het handelen van Justitie en Politie.

En sta ik ook stil bij het feit dat de aanmeldingstermijnen vaak heel erg kort zijn, dit in het voordeel van die overheid.

Revisie: zondag 28 juni 2020 • 10:38


Schadevergoeding

Als je een schadevergoeding wilt aanvragen is er vaak vooraf een maximum opgesteld over hoeveel geld je mag verwachten en is het zó dat de overheid het best goed heeft geregeld. En stel ik vast dat deze categorie toch veel meer tijd nodig heeft om te herstellen en dat een schadevergoeding altijd een totaaloplossing moet zijn. Maar dat er ook uitzonderingen gemaakt mogen worden als we verder praten en schrijven over dit onderwerp.

De partij in kwestie wordt vandaag de dag echter eerder afgescheept met een regeling van niks. Dan dat deze wordt geholpen met een goede berekening van de kosten.

Als er echt significante cijfers moeten komen zijn eerst de accountants aan de beurt. Die moeten vaststellen wat de werkelijke schade is, en kan een advocaat en/of de benadeelde partij er verder ermee aan de slag. Dat lijkt mij ook in het belang voor alle partijen om een betere start te maken zodat er dan ook geen twijfel kan ontstaan over het werkelijk geleden schadebedrag.

En is het heel erg moeilijk vast te stellen hoeveel dat eigenlijk zou moeten zijn. Omdat normaliter de vervolgschade niet te overzien is die in de schadevergoeding niet wordt meegerekend.

Indieningstermijn

Daarbij wil ik ook suggereren dat personen die een onterechte detentie hebben genoten een langere tijd krijgen om een schadeclaim te kunnen indienen. Gewoonweg omdat deze persoon te emotioneel en hulpbehoevend is, en psychisch in staat gesteld moet worden om alle kansen te grijpen die worden aangeboden.

Bent u onschuldig?

En wellicht dat iemand dit artikel leest en zich afvraagt “Ik was onterecht gedetineerd, en ik ben helemaal kapot en ik zou het liefst gewoon rust willen hebben.

Dan zou ik heel goed kunnen begrijpen als je zo’n gedachte zou hebben. Want iemand die nooit een detentie heeft meegemaakt kan niet echt helemaal begrijpen wat die persoon nodig heeft.

Schande

Want telkens spreken we van een schande als iemand zoiets zou overkomen en wordt er al snel over geld gesproken. Maar wat men dan vervolgens vergeet is dat de benadeelde persoon liever uit is op maatschappelijke erkenning voor de geleden schade. En dat het het geld wat hij/zij krijgt een belangrijke aanvulling is om al het leed te verzachten.