Opnieuw beginnen

In mijn eerdere artikel die ik geschreven hebt over wat je moet doen als je in de gevangenis beland, is er vandaag een vervolg op een nieuw begin na de detentie.

Waar we eerder het hebben gehad over het beperken van schade, gaan we hier verder met het hervinden van je leven en het opnieuw starten met het zin geven van een heel ellendig leven dat omgedraaid moet worden naar een leven vol met passie, vreugde en liefde. Aldus de ondergetekende die het uit eerste hand kan vertellen.

Revisie: vrijdag 1 september 2023 • 11:21


Na een vrijspraak zal je vrijwel zeker dezelfde dag buiten de poort worden gezet, en als je geen bekenden hebt is het in het begin overleven. En iedereen die zegt dat er direct een oplossing is, is naar mijn mening niet op de hoogte van diverse (praktische) feiten, normen en waarden.

Allereerst is het verwerken en het verdriet dat je ervaart onbeschrijfelijk. En kan ook met geen goed woord goedgemaakt worden. En slechts een eigen route volgen is al behoorlijk ingewikkeld omdat er zeer weinig geregeld is voor onschuldige burgers.

Je hebt veel hulp nodig om weer in een goede omgeving terecht te komen en jezelf weer een goed beeld te laten geven waarbij je kan genieten van het leven. Het kan jaren duren eer voordat je op een punt bent aangekomen waarbij je echt zelfrespect hebt voor jezelf en anderen. Vaak helpt het als je totaal opnieuw begint en je een veilige omgeving creëert met wellicht een nieuwe plek waar je wilt wonen waar nog niemand je zo heel erg goed kent.

En het vertrouwen wat heel erg hoog was, verdween als sneeuw voor de zon, onder je voeten vandaan toen je net gedetineerd werdt. Maar is dat wederom erg moeilijk te duiden bij een vrijspraak en daarna.

In het begin zal het verschrikkelijk ingewikkeld zijn, en heb je echt wel een adempauze nodig als je uit de gevangenis komt. Vaak wordt je in het begin nog als crimineel behandeld en nagekeken terwijl je dat niet bent. Kijk er niet van op dat vaak je het even teveel is, en dat het je veel moeite kost om mee te komen met alle anderen. Hulpverlening is echt in de begindagen een must-have, en is het fijn om je verhaal te kunnen delen. Hou zeker een hulpverlener aan zolang je daar behoefte aan hebt. En kan het soms in het begin wel ongemakkelijk aanvoelen, wat ook een goede verstandhouding kan zijn omdat je elkaar aftast wie die gene is en mogelijk niet kent.

Ook heb je veel praktische (en lichamelijke) problemen en moet je van alles regelen in het begin. Maar regel niet ineens alles tegelijk, want dat kan je ook verschrikkelijk opbreken. Je hebt meer dan genoeg tijd om alles op een rijtje te krijgen. Neem voor het herstel zeker 3 jaar op. Want wat je meegemaakt hebt is niet mis, en is het een levens-veranderende ervaring.

Uiteraard zijn er ook zaken die je netjes wilt oplossen en afwikkelen. Voor iedereen is er een andere situatie en behoefte dat altijd een maatoplossing is. Praat en/of schrijf veel, heel erg veel. Dat is echt nodig om in je hoofd alles op een rij te krijgen in de komende jaren.

Een schadevergoeding houden we netjes in de ijskast. Die trekken we er pas uit als je er echt aan toe bent. Een schadevergoeding heeft slechts zin als je eerst allerlei zaken te boven bent gekomen. Waarbij je bijvoorbeeld alle schuldeisers al hebt voldaan en/of een minnelijke schuldenregeling (WSNP-traject) hebt ondergaan, en je dit traject hebt uitgezeten. En houdt het in je achterhoofd dat de staat en/of overheid altijd een zorgplicht heeft in het geval bij een onterechte detentie. Vraag alleen zoiets aan als het jou een goed gevoel geeft. Want voor het geld heb je immers nooit willen zitten in de gevangenis als je dat is overkomen. Traditioneel is het wél een goed gebruik dat men voor een onterechte detentie je geld geeft met daarbij eerherstel.

Veel mensen maken elkaar helemaal gek door te zeggen dat je een schadevergoeding binnen 3 tot 12 maanden moet regelen. In mijn beleving mag dat ook gerust na 2 jaar zijn. Ook dan willen mensen je graag helpen bij een schadevergoeding. De gezegde luidt dan ook vaak dat de overheid altijd tijd heeft. En in tegenstelling met u, heeft u gevoelsmatig maar een beperkt tijdsbestek. En wat er in de wettelijke teksten staat geschreven moet je maar met een korreltje rijst nemen. Want tijdens de detentie golden er ook namelijk geen spelregels, omdat je er niet bij hoort. En een gevangenisstraf is wel zó inhumaan als je het niet verdiend hebt. Dat je wel kunt stellen dat het raar zou zijn als daar geen schaderegeling uit voort vloeit.

Er zijn meerdere wegen te bewandelen als je geld zou willen hebben van de overheid. Je kunt denken aan een directe brief die Justitie van jouw ontvangt. Of een advocaat die namens jouw optreedt. Een alternatief zou kunnen zijn dat je deze brief persoonlijk richt aan het staatshoofd met een verzoek. Als je aan het schrijven bent, heb maar 1 kans bij de geadresseerde. En zal de brief ook levenslang gaan gelden voor jou. Dus ga er dan ook zorgvuldig mee om en bedenk goed wat je erop gaat zetten.

Het mooiste is als je naar aanleiding van deze brief een uitnodiging krijgt om een schadevergoeding te mogen indienen. Dan heb je een groot voordeel dat men bereid is je het geld te willen geven. Het feit dat je eerder geen geldbedrag hebt genoemd maakt het voor jou gemakkelijker om geld te vragen wat redelijkerwijs ook echt geëist kan worden. Vaak weet je niet wat je vragen wilt en is dit een zeer moeilijk en emotioneel proces. En geeft het je nog eens de kans om met een 2de brief jou (financiële) gedachten te kunnen uiten in de vorm van schade.

Je hoeft niet altijd de bedragen vragen die Justitie jou voorschotelt. Als je een zeer goede motivering kunt geven en eventuele bewijzen kunt tonen met bijvoorbeeld een accountantsverklaring, maakt het de zaak voor jou een stuk sterker. Persoonlijk schrijven blijft altijd de voorkeur genieten. En het beste is het als je het samen met een ander schrijft die ook boven de taal staat. Want dat staat netter, en als het bewaard wordt voor later, staat het toch mooi in jouw dossier. Zelfs na een mensenleven kan het ook nog actueel zijn. Schrijf alstublieft alleen als je er ook niet meer om moet huilen. Dit helpt om zaken in je hoofd te verwerken, en schrijven helpt dus echt!

En schrijf altijd via een aangetekende brief naar de overheidsdienst waar de brief aan is gericht. Stuurt u de brief naar het buitenland? Regel dat dit dan per expresse of koerier (1) verzonden wordt.

Veelvuldig doe je ook tussentijds veel zaken met diverse instanties en instellingen. Vooral de Belastingdienst is wel een van de grootste partij als het gaat voor de periode dat je vast hebt gezeten. Neem dan ook een accountant in de arm die je financiële zaken doorneemt en dit doorspeelt aan de Nederlandse overheid. En als je heel erg lang wacht met een schadevergoeding. Besef dan dat je tijdig voordat je het geld gaat ontvangen, je dan een brief stuurt naar het belastingkantoor. En vraag of de schadevergoeding ook wordt gerekend voor de inkomstenbelasting. Want als dat zo is, moet u zich wel verzetten tegen de beslissing die u dan heeft ontvangen. Overigens is het altijd beleefd en netjes om de Belastingdienst te laten weten dat je een schadevergoeding gaat ontvangen.

Heb je ook nog schulden en relatieproblemen opgebouwd naar aanleiding van de detentie? Regel dan een professionele hulpverlening. Er zijn genoeg erkende gespecialiseerde hulpverleners die graag met je aan de slag willen gaan.

Als je gelijk na een korte herstelperiode weer kan werken heeft dat veel voordelen. Dat maakt je sterker en gezonder en je komt in contact met anderen. Dit maakt het herstel gemakkelijker en geeft jezelf een enorme opsteker. Vrees niet voor het verleden als je via je werk werd vervolgd door de overheid. Want dan was het een zakelijk juridisch geschil met uw (ex-)werkgever geweest waar u werknemer van was en geen blaam aan treft. Probeer dan datgene te doen wat je altijd deed bij een betere baas die bonafide is. Vaak ziet men graag dat je oude baan weer oppakt en weer een normaal leven gaat leiden, zo niet ook deze overheid die je leven overhoop heeft gehaald.

Ga tegelijkertijd ook weer naar school om je niveau op te krikken en om kennis bij te spijkeren. Ook kan je de studiekosten bij de schadevergoeding eisen als die voor je werk zijn gerelateerd.

Wees tegen jezelf ruimhartig, ook kleine dingen zoals zakgeld moet je niet vergeten om bij de schadeposten op te tellen. Heb je advocaat- en proceskosten gemaakt, is dat ook reden om dit te vermelden. En moet u de uitspraak vertalen omdat het te moeilijk is om de stukken te begrijpen? Mag je dat tot zekere hoogte eveneens dit doorgeven.

Is er verder nog enig materieel goed dat als gevolg van de rechtszaak verloren is gegaan? Kan dat ook een reden zijn om dit te vermelden, maar wees er wel voorzichtig en zuinig mee. Want over dit laatste kan erg moeilijk worden gedaan zonder keihard tegenbewijs.

Heb je iemand tijdens de detentie verloren? Dan maak je ook aanspraak op een vergoeding als je er niet bij kon zijn bij het sterfbed en de begrafenis of crematie. Zou ikzelf in zo’n geval voor de 1ste kring toch rekening houden met 12.000 euro’s, en voor een 2de kring 5.000 euro’s. Alhoewel ik niet kan onderbouwen of dit ook een representatief bedrag zal zijn bij Justitie. Maar het feit dat jij in de gevangenis moet zitten en in combinatie met het overlijden van je geliefde en dierbaren is reden om een sterk signaal af te geven.

Als je een hele tijd niet kon werken is het belangrijk om binnen 7 jaar een aanvullend pensioen te gaan regelen omdat u gevangen werd gehouden. Een APS zult u moeten regelen via een levensverzekeraar (2) waarbij je gaat banksparen met de schadevergoeding die je hebt ontvangen.

Daarbij kan je via de website van de Belastingdienst achterhalen met een tool hoeveel u jaarlijks mag bij-sparen om onder de belastingvrijevoet voor box 1 en box 3 te blijven.

En is ook het opgebouwde pensioen van belang en moet u factor A uitrekenen door bij alle pensioenfondsen en de Sociale Verzekerings-bank (SVB) te informeren naar een Unifomeel Pensioen Overzicht (UPO) (sinds het jaar van 2010). Een overzicht van alle pensioenfondsen kunt u vinden op mijnpensioenoverzicht.nl, en log in via uw DigiD.

Vindt u het ingewikkeld om uw pensioentekort uit te rekenen? Vraag dan een accountant om voor u onderzoek te doen en lever al het bewijs aan.

Je leven oppakken doe je door vallen en opstaan. Houdt je geest scherp en ga lekker leven met alle positiviteit die maar vinden kunt. Vindt liefde en houdt dat vast zodat je altijd er een goed gevoel aan over hebt. Geld is niet alles. Familie, vrienden, kennissen en goede relaties is hét belangrijkste goed als die allemaal uit een goed milieu komen en jou niet in de problemen brengen.

Nota bene

 • Bent u nabestaande(n) van de vrijgesproken persoon. Ook dan kunt u deze tips prima gebruiken om een regeling te treffen met justitie als dit niet eerder is geregeld. Uiteraard wil ik u dan condoleren met uw naaste die dit vreselijke scenario heeft moeten doorstaan.

Notitie

 1. Als u post verstuurd (naar het buitenland), zijn het waardevolle documenten en/of financiële producten. Verstuur het altijd aangetekend met een Expresse of Koerier. Dan krijgt u gegarandeerd een handtekening/stempel te zien en voorkomt u dat het poststuk kwijt raakt. Daarbij is het verzekerd met een verzekerde waarde. En geeft het een goede indruk dat het dringend is dat de brief gelezen dient te worden. Tenslotte moet u nooit een postbus opgeven, maar een fysiek adres waar getekend kan worden.
 2. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de levensverzekeraar.

Tip

 1. Gebruik bij voorkeur met het verzenden van een brief een stevige (doorzichtige) bewaarmap.
 2. Regel een zeer fijne kwaliteitspen (Parker) die goed kan schrijven en signeren.
 3. Neem hoogwaardig printpapier, want als je het papier in handen hebt moet het goed aanvoelen.
 4. Een laserprinter blijft het beste om teksten te kunnen printen en zijn duidelijker te lezen.
 5. Gebruik een goed lettertype dat leesbaar is.
 6. Wil je lettertypen proberen op je computer? Ga dan bijvoorbeeld naar Fonts.

Aanvullend

 1. Er is nog een wijziging gedaan over het aanvullend pensioen. En is er aangegeven dat u ook het opgebouwde pensioen moet onderzoeken bij uw pensioenfonds.
 2. Deze pagina is bijgewerkt en voorzien van ankers. Zodat u gemakkelijk passages kunt terugvinden. Plaats uw muis-aanwijzer op de betreffende tekst, en uw browser van uw PC laat dan het anker zien. In uw adresbalk kunt u voortaan na het hele adres met het getoonde item een # gebruiken.
 3. Een correctie is gemaakt over de Belastingdienst en het vragen of de schadevergoeding ook wordt gerekend tot de inkomstenbelasting.