Informatieachterstand voor gedetineerden

Jarenlang uit de samenleving zijn betekent ook dat je een enorm groot gat hebt in informatie. En bij een detentie kan het zijn dat je door dit event op een hele grote afstand staat van de realiteit.

Revisie: zondag 24 januari 2021 • 13:59


Een veel voorkomend probleem wat zich bij elke (ex-)gedetineerde voordoet is dat velen niet meer weten hoe alledaagse zaken werken en hoe bijvoorbeeld je een mobiele telefoon kunt bedienen en je informatie vindt en moet invoeren via het internet. Of dat je erachter komt dat bepaalde personen er wellicht niet meer zijn. En anders weet je ook niet welke belangrijke dingen er veranderd of gebeurd zijn in de wereld.

Als gedetineerde moet u zich bewust maken dat u vooral heel erg veel het internet moet raadplegen als u weer vrijgelaten bent. Ook is het bijpraten een belangrijke aanvulling om weer op de hoogte te zijn van allerlei gebeurtenissen. Want door dit gemis zal u ook een behoorlijke afstand van de maatschappij hebben. En laat dit nu heel erg belangrijk zijn als u weer gaat deelnemen aan de samenleving.

Daarom roep ik het thuisfront altijd op om zoveel mogelijk bij te praten, en stuur desnoods krantenartikelen, tijdschriften of ander materiaal naar de gedetineerde zodat die weet heeft van de buitenwereld.

Het is toch jammer dat door dit alles ook talent verloren gaat dat hij/zij juist met deze informatie geholpen kan zijn. Dus bent u vrij, neem dan zoveel mogelijk in u op aan nieuw materiaal dat uw leven verrijkt.