Verschil tussen een verdrag en wet

Al een langere tijd ben ik aan het uitzoeken op het internet naar het verschil tussen een verdrag en een wet. Iets wat voor u als leek helemaal niet interessant kan zijn en waarmee u dagelijks bezig bent, en juist heel erg belangrijk kan zijn. Want als u denkt dat een wet rechtsgeldig is, kan dat juist worden overruled door een verdrag.

Revisie: dinsdag 22 december 2020 • 08:31


In elk land worden er wetten gemaakt maar ook verdragen, en moet u begrijpen dat een verdrag overkoepelend is en dat een wet nationaal is geregeld. Daarbij kan een verdrag een afspraak zijn tussen 2 of meerdere landen. Maar ook een overeenkomst zijn tussen een Unie en één VN-wereldorganisatie.

Voor zover een verdrag ondertekend en bindend is moet u uitzoeken of zij lid zijn van de ondertekende organisatie en niet zich hebben teruggetrokken uit zo’n verdrag. Daarbij moet bij een verdrag het één recht of plicht zijn om het boven een nationale wet te stellen dat altijd moet worden toegepast.

Een verdrag of wet moet door de rechter worden beoordeeld en bent u van mening dat u wordt benadeeld door de partij die juist een wet boven een verdrag stelt? Dan moet u bezwaar maken bij een organisatie zoals een rechtbank, gerechtshof of bestuursrechter. Het heeft echter geen zin om bij dezelfde partij een bezwaar te maken omdat er gewoon zo wordt gedacht. Daarvoor zult u naar een hogere macht moeten gaan om deze beslissing recht te zetten.

Als een land zich zou terugtrekken uit een verdrag, zijn er vaak nog aanvullende voorwaarden waardoor de rechten van personen toch nog een gehele poos zijn gegarandeerd. Want anders zou een land zich kunnen terugtrekken en direct iets in werking kunnen zetten en juist de mensen kunnen benadelen. Terwijl het in een verdrag het nou juist beter geregeld zou kunnen zijn. En ook kan een verdrag of wet worden ontbonden en buiten werking worden gezet als alle partijen het daarmee eens zouden zijn.

Wilt u meer weten? Dan kan de Nederlandse overheid u een goed inzicht geven in een databank. Zij hebben een website waar u via wetten.nl de spelregels kunt inzien zodat u altijd een goed verhaal heeft.