Één EU schaderegeling bij een onterechte detentie

Diverse landen in de Europese Unie (EU) hebben allemaal hun eigen regelingen en wetten ingericht, en is de burger zoekende naar één correcte schaderegeling. Het wir en war van spelregels bevorderd niet de sociale garantie die één burger heeft als het gaat om een onterechte detentie binnen Europa. We moeten veel meer garanties hebben om iedereen te laten weten dat als je vrijgelaten wordt je overal terecht kunt met je schade die je hebt geleden. En binnen een adviestermijn van 5 jaar, je schade kunt melden bij één loket in elk land waar je in de gevangenis hebt gezeten van de EU, en zo weet waar je aan toe bent.

Zo is een afstemming van alle wetten gezamenlijk nodig binnen de EU om een correcte en nette manier te regelen dat alle burgers in de EU de beste kansen krijgen om een schade te kunnen melden. En dat er een garantie komt om de gedupeerde burgers tegemoet te komen in de schade die is geleden als het om een onterechte detentie gaat. Het initiatief moet dan ook uit Brussel komen waar EU-ministers op diplomatiek niveau elkaar tegemoet moeten komen tot één regeling.

Zelf ben ik groot voorstander hiervan omdat naar mijn mening EU-landen mensen onevenredig behandelen. Dat omdat mijn inziens het een groot sociaal probleem is en omdat dit nu gebeurd worden appellanten onevenredig getroffen door het handelen van de overheid ter plaatse. Ook weten burgers in de EU niet waar ze aan toe zijn door de vele regelingen die per land verschillen en iets als een detentie een zeer vervelende levenservaring is als dat onterecht is gebleken.

Ook is de impact van een detentie zo erg groot dat je mag afvragen of een termijn van 1 maand (resp. Spanje) of 3 maanden (resp. Nederland) wel een juiste keuze is. Mijn mening is dat het inhumaan is om als overheid een termijn te willen stellen. En zou daar meer een termijn van 5 jaren aan moeten toebehoren als advies waarin gereageerd mag worden voor een schadevergoeding. Ook moet de overheid rekening houden met het menselijke aspect en de persoonlijke omstandigheden en niet zomaar een verzoek moeten afwijzen tot het uitkeren van een financiële vergoeding.

Qua hoogte van het schadebedrag zou de overheid binnen de EU zich moeten laten adviseren door een accountant van de gedupeerde. Op die manier kan de overheid goed communiceren en ook weten wat het gemiddelde schadebedrag is. Maar niet alleen kijkend naar dit bedrag zou het voor deze overheid fijn zijn dat er ook een vlotte beslissing zou kunnen komen zodat de gedupeerde ook weet welke termijn hij/zij mag verwachten wanneer er een definitieve beslissing valt.