Gedetineerden automatisch verhuizen bij Basisregistratie Personen

Vandaag heb ik een bericht aangemaakt die verzonden is aan GroenLinks in de tweede kamer.

Omdat mijn inziens (ex-)gedetineerden met heel erg veel administratieve problemen worden geconfronteerd die mogelijkerwijs voorkomen kunnen worden, als dat dan ook in het BRP tijdig wordt vermeld. En als de Nederlandse overheid deze taak op zich neemt, kunnen we ook maatwerk leveren en juist communiceren met alle betrokkenen.

Daarom wilde ik graag deze suggestie doorgeven.

Revisie: zondag 28 juni 2020 • 10:40


Goedendag mijnheer/mevrouw,

In deze brief wil ik aandacht vragen voor het Basisregistratie personen, ook wel BRP. Voor gedetineerde personen zou ik hen automatisch willen laten registreren.

Ieder individu moet zichzelf melden bij een gemeente of ambassade als hij/zij gaat verhuizen. Als één persoon na 3 maanden niet meer op het adres woont dan die is ingeschreven. Kan ambtshalve beslist worden door de overheid om deze niet langer geregistreerd te laten staan op het laatst bekende adres. Dan is niet meer bekend waar deze individu is.

Echter voor gedetineerde personen is dit vaak een moeilijke zaak als die gevangen is in het buitenland. Veelal is niet bekend waar deze verblijft en kan de persoon in kwestie zichzelf vaak niet melden bij een van de belastende instanties. Wel krijgt het ministerie van buitenlandse zaken deze melding door en houdt ook alles netjes bij in een eigen register.

De overheid in zijn algemeen hoort verder niets meer, en de gedetineerde komt administratief verder in de probleem doordat de overheid niet begrijpt dat de gedetineerde niet naar behoren zijn of haar administratie waar kan nemen. Mede ook doordat de gedetineerde vaak zelf dit niet opgeeft in het BRP.

En al wilt de gedetineerde een wijziging aanbrengen in het BRP. Dan nog kost dit hem of haar een zeer grote inspanning.

Te weten:

  1. Hij/Zij moet zichzelf kenbaar maken bij een Nederlandse advocaat.
  2. De advocaat moet weten waar de gedetineerde het laatst verbleef.
  3. De advocaat heeft een kopie van het paspoort, ID kaart en/of vreemdelingen document nodig.
  4. De brief van de advocaat met kopie van het legitimatiebewijs moet verzonden worden naar de afdeling burgerzaken van de betreffende gemeente.

U begrijpt dat er veel tijd verloren gaat om dit te kunnen regelen. Een lang proces waarbij er vele weken of maanden overheen kan gaan. Ook krijgt de overheid geen goed beeld van de gedetineerde, en kan die niet reageren op signalen waar deze persoon behoefte aan heeft.

Ik heb begrepen dat Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen het wel redelijk hebben geregeld, dat een ieder zich kan laten verhuizen bij de overheid naar de gevangenis of een postadres in Nederland kan opgeven.

Alstublieft, zorg ervoor dat er een automatische registratie plaatsvindt in het BRP. Zowel voor Nederlandse gedetineerden die in Nederland en het buitenland verblijven het een een passende oplossing is. En dat de overheid en semi-overheden op die manier een goed beeld heeft van de situatie. Zodat de persoon in kwestie geholpen kan worden op lange termijn.

Hoogachtend,
Edward Dekker