Pensioen regelen na detentie

Revisie: donderdag 8 juli 2021 • 23:31


Iedereen die uit de gevangenis komt krijgt vroeg of laat te maken met een pensioengat. Dit pensioengat ontstaat wanneer er geen recht op inkomen was door de uitkeringsinstantie en/of de werkgever die van rechtswege het arbeidscontract heeft beëindigd. Een lastige situatie als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, want waar gaat dit heen en hoe los je dit op.

De gedetineerde die vaak geen rechten heeft op inkomen bij een uitkeringsinstantie of doordat zijn of haar werk gestopt is bij de werkgever en het arbeidscontract van rechtswege heeft beëindigd. Het is een groot probleem dat de maatschappij niet goed heeft geregeld, en u als partij die een detentie heeft ondergaan ook een moeilijk punt is. Want hoe u het went of keert, u heeft een pensioengat dat niet zomaar is gerepareerd en hoe ga je ervoor zorgen dat dit risico wordt gedekt.

Uzelf zal een speciale vermogens-spaarrekening moeten beginnen en gedisciplineerd ervoor moeten regelen dat u het geldbedrag zelf spaart totdat u bijvoorbeeld 65 jaar wordt en bericht heeft gekregen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat u op uw pensioengerechtigde leeftijd u een AOW-uitkering krijgt.

Per maand dat u gevangen heeft gezeten moet u toch denken aan behoorlijke bedragen die elke maand betaald moeten worden. Het uiteindelijke doel is bijvoorbeeld 1.500 euro per maand op uw 65ste over te houden voor de duur dat u in de gevangenis verbleef. En dat dit ook 70% van het laatst verdiende loon zal zijn als u een werkgever heeft gehad op basis van een 40 uur per week contract. En daarvoor moet u precies weten of u ook voordat u in de gevangenis belandde ook al één pensioengat heeft gehad. Uiteraard ook nadien dat u nog geen inkomen heeft gehad totdat u een nieuwe werkgever heeft gevonden of een uitkering kreeg.

Bij het SVB(1) zal u gekort worden met 2% per jaar als u niets regelt. En kunt u vanaf het eerste jaar dat u gevangen zit deelnemen aan een vrijwillige premie die u 520 euro’s per jaar kost als u verder geen (ofwel nihil) inkomen heeft tijdens de detentie.

Kortom, het is een grote bende als je uit de gevangenis komt als het om uw eigen pensioen gaat, en kost ongemerkt het veel geld om hét op te lossen. En verdient zeker de aanbeveling om goed uw huiswerk te maken en van tijd tot tijd te kijken met een accountant hoe financieel de zaken ervoor staan en met deze financiële specialist zelf een plan van aanpak te gaan maken voor uzelf.

(1) Telefoon van de SVB afd. aanvullende premies is: 020 – 6565225

Bijbehorende websites: