Richtlijn schadevergoeding bij (on)terechte detentie

Revisie: maandag 25 september 2023 • 12:43


In dit artikel wil ik een richtlijn opzetten voor u als u niet weet hoeveel u mag vragen bij Justitie na een onterechte detentie. Als u schade rekent, reken dan altijd in uw voordeel en rond het bedrag naar ronde cijfers af. Reken nooit symbolisch af want dan heb je in de toekomst vervelende gesprekken met mensen die dan toevallig het bedrag willen raden waar u geen zin in heeft om het te vertellen.

Accountant:

Zorg altijd dat u even contact zoekt met een accountant voor één accountantsverklaring. In zijn of haar berekening gaan we immaterieel kosten berekenen, en een nette vergelijking hieronder maak ik om voor u het simpel te houden.

Berekening (per jaar):

Bruto jaarsalaris á € 46.200
Dagvergoeding Chauffeur € 4.000
Nascholing/opleiding voor Chauffeur € 2.500
Immateriële kosten € 10.345
Totaal per dag € 172,72

De begindatum is altijd vanaf dat u in de politiecel bent gekomen. Vanaf dag 1 rekent u de schade door tot 0:00 uur, en dan weer één volgende dag tot 0:00 uur, enzovoorts. En totdat de vrijspraak een feit is en u vrijgelaten bent.

Formule:

Met deze formule(s) kunnen geen rechten worden ontleent en zijn indicatief om u een idee te geven wat het bedrag is als u onterecht gevangen genomen bent geweest per dag. Het is aan uzelf om te beslissen of dit een goed bedrag is. En u heeft eigenlijk een blanco cheque bij Justitie. Een rechter kan afwijken van het schadebedrag als er geen geldige accountantsverklaring is. Doorgaans met één accountantsverklaring wordt er niet moeilijk gedaan met uw schadeclaim omdat u zaken doet met een  accountantskantoor.

Overlijden:

Bij het overlijden van één familielid heeft u ook recht op smartengeld per geval als u tijdens de detentie niet erbij kon zijn bij het sterfbed en de begrafenis of crematie. Dit geldt ook als u terecht veroordeeld bent geweest. Hiervan moet u wel één bewijs kunnen aantonen door middel van een gerechtelijke uitspraak van de rechtbank, en één bewijs van overlijden van de Gemeente waar de overledene verbleef.

1ste graads | Vader, Moeder & Kind(eren) € 12.000,-
2de graads | Opa, Oma & Kleinkind(eren) € 5.000,-

Contact:

Neem contact op met uw advocaat op als u uw schade via de advocaat wilt regelen. Zelf een brief sturen naar het staatshoofd mag ook, dan zal het staatshoofd als advocaat optreden door uw brief op te sturen naar Justitie. Dan wel eerst bij voorkeur zonder uw schadebedrag en later met een tweede brief aan Justitie met uw schadebedrag als u een dossiernummer heeft toegewezen gekregen.

Procedure:

Houdt rekening dat deze hele procedure 1 jaar in beslag kan nemen in het slechtste geval, en is het geen garantie dat u ook het geld zult krijgen. Dit omdat er clausules en wettelijke bepalingen zijn die het mogelijk verhinderen dat u geld zult kunnen ontvangen. Terwijl geld een groot goed is, en u ten volste er recht op heeft als vrijgesproken persoon, aldus de ondergetekende.

Nabestaanden:

Nabestaanden kunnen ook een schadevergoeding aanvragen als dit niet eerder is gebeurd als de vrijgesproken persoon is overleden. Meld altijd een overlijden als de procedure is opgestart bij Justitie en u het dossiernummer weet.