Levenspolis maken van één uitspraak, arrest of beschikking

Revisie: zondag 7 maart 2021 • 22:11


Bij Justitie komt dagelijks veel kijken bij een uitspraak, arrest of beschikking. Volgens een vastgelegde route moeten alle documenten die Justitie publiceert worden opgewerkt tot een juridisch correcte volgorde. En wordt vergeten dat niet iedereen op de hoogte is van alle spelregels na het ontvangen van zo’n document.

Wat er op neerkomt dat de betrokkene(n) niet kunnen weten binnen welke termijn zij bijvoorbeeld moeten reageren en welke voorwaarden er zijn omtrent de uitspraak die is gedaan. En dat er ook geen prospectus is geschreven bij de documenten wanneer er een schadevergoeding afgehandeld kan worden.

Daarom maak ik ook een kort betoog om de documenten te laten behandelen als een op maat gemaakte levenspolis. Justitie zou op dat vlak ook bij haar uitspraken een uitgebreide bijlage oftewel een prospectus moeten publiceren in de moedertaal (Nederlands) en het Engels. Waarin staat dat er een termijn geldt om te kunnen reageren bij een verzet en daarmee te kunnen aangeven dat dit binnen een bepaalde termijn dit zou moeten zijn.

Bij een mogelijke schadevergoeding (na een onterechte detentie) kan ook worden gedacht aan een aantal voorwaarden waarbij bijvoorbeeld een accountantsverklaring kan worden geëist. En dat er een kopie van het legitimatiebewijs bij de aanvraag moet worden bijgevoegd. En dat er een aparte termijn geldt voor het indienen van een schadevergoeding.

Wat ook vaak vergeten wordt is dat er geen adres vermeld is waar de betrokkenen kunnen reageren. Iets wat ik zeer zeker ook wilt aanbevelen.

Zo zijn er vele voorbeelden te bedenken waar er een prospectus opgemaakt zou kunnen worden als bijlage.