Gevangen in het buitenland als Nederlander

U wordt gevangen gehouden in het buitenland in een gevangenis. Je hebt al de rechter gesproken en men heeft besloten je daar vast te houden.

Voor u is het van belang om de advocaat zo snel mogelijk te laten weten dat zij voor jou handelingen moet gaan uitvoeren om ervoor te zorgen dat het verblijf snel wordt gemeld aan de familie, vrienden, relaties en kennissen die u kunnen helpen op welke wijze dan ook.

Zelf kan je ook veel doen om zo goed als mogelijk je zaken in het buitenland te regelen.

Daarbij heb ik voor jou een lijst gemaakt wat je zult moeten regelen.

Revisie: maandag 27 september 2021 • 00:32


Nederlandse advocaat in Nederland

Met deze Nederlandse advocaat zult u vanuit het buitenland moeten regelen dat je uitgeschreven wordt uit het Basis Registratiesysteem Personen van de gemeente waar je het laatst woonde. En kan deze advocaat jou vertegenwoordigen in Nederland voor een WOTS of WETS regeling.

Ook als u in het buitenland blijft wonen na detentie kunt u persoonlijk een verhuizing doorgeven aan 19 gemeenten in Nederland die uw laatste adres dan correct in het RNI-register verwerkt voor niet Nederlandse ingezetenen.

  • Regel een kopie van het paspoort of iD-kaart en stuur deze mee met de post naar één advocaat die uw verblijfplaats gaat wijzigen en contact opneemt met de gemeente.
  • Digitaal op nederlandwereldwijd.nl kunt u met één DigiD-gebruikersaccount een woonadres gratis wijzigen.

Belastingdienst

Geef alstublieft jaarlijks uw Nederlandse belastingen op. In veel gevallen zal dit moeilijk zijn maar daarmee voorkomt u torenhoge boetes en aanmaningen. Wilt of kunt u niet zelf uw eigen belastingen invullen, geef dan een accountant op die uw belastingadministratie invult in Nederland. Jaarlijks zal je een C-Biljet moeten indienen als buitenlandse gevangene.

Paspoort geldig houden

Een paspoort lijkt in de gevangenis een overbodige luxe. Maar dat is het zeker niet! Als u in vrijheid gesteld wordt moet je gelijk ook bedenken dat een paspoort een zeer belangrijk document is wat nooit zijn geldigheid mag verliezen. Je kan het paspoort laten vernieuwen door dit te verzoeken aan de ambassade van je eigen land. Vaak zijn er ook reclasseringsmedewerkers die graag dit soort zaken aan de ambassade willen mededelen.

Documenten van de overheid

U bent in een proces beland van stapels papieren en deze zult u veel krijgen. Het kan om allerlei papieren gaan die tijdens uw verblijf aldaar van belangrijke waarde kunnen betekenen. Bedenk dat ook na uw detentie deze documenten zeer belangrijk blijven voor uw alledaagse zaken.

Volmacht regelen

Schrijf tijdens uw detentie alstublieft een geschreven volmacht uit naar iemand waarin u ten volste vertrouwen in heeft. En dat diegene die u aanschrijft ook zeer vertrouwelijk en adequaat ermee zal omgaan met uw administratie en/of bezit. In de gevangenis kan je zelf weinig doen dan afwachten wat uw uitspraak zal gaan worden. Daarom is het verstandig om een volmacht uit te schrijven samen met een formulier detentieverklaring van de Reclassering.

Kennisgeving werkgever of uitkeringsinstantie

Stel de werkgever of uitkeringsinstantie zo snel mogelijk in kennis dat u gevangen bent gezet in een detentie-instelling door dit door te geven via de telefoon en een handgeschreven brief.

  1. Geef aan dat u per ingaande van datum X gevangen bent genomen.
  2. Dat u verlangd dat de werkgever uw loon doorbetaald totdat u vrijgesproken bent. (De werkgever mag overigens dit wel staken of u schorsen.)
  3. Dat u regelt dat de uitkering bij de uitkeringsinstantie wordt gestaakt totdat u op vrije voeten bent gekomen.
  4. Onderteken altijd de brief met een geldig adres waar u verblijft zodat men contact kan opnemen met u.

Adressen, telefoonnummers & bankgegevens

Als je gevangen zit is het van grootste belang dat je een lijstje hebt waar je alle adressen en telefoonnummers hebt staan. Noteer ook zo mogelijk daarop het adres en bankrekeningnummer van de gevangenis. Dan heeft u altijd alles bij de hand. In de gevangenis staat vaak een informatiebulletin en instructies tot het verkrijgen van een saldo op een pas. Dit voor het nemen van consumpties en/of andere producten.

Contact met familie, vrienden en kennissen

Houdt contact met het thuisfront. Alleen zij begrijpen u en weten wat er met je omgaat. Zij zijn jouw toeverlaat en steunen je, in voor- en tegenspoed. Ook kunnen je relaties je bezoeken in de gevangenis en haalt dat je uit de dagelijkse sleur.

Vonnis en buitenlandse documenten vertalen

Als je documenten krijgt van de rechtbank en gevangenis is het vaak aan te bevelen om die door een advocaat of beëdigd vertaler te laten vertalen. Uzelf en anderen hebben daar veel meer aan en snappen/begrijpen vaak de moeilijke juridische teksten niet. En zal je worden geconfronteerd dat er later vaak financiële zaken moeten worden geregeld waarbij deze documenten erg belangrijk zijn.

Verzekeraars willen in alle gevallen weten wat u justitiële verleden is en vragen altijd naar het afschrijft van de rechtbank. Dit zowel bij een vrijspraak als veroordeling.

Invrijheidstelling

Als je in vrijheid gesteld wordt, zult u een detentieformulier krijgen van de gevangenis waarin staat in welke periode u heeft gezeten in de gevangenis. Bewaar deze zeer goed want deze krijg je maar 1 keer en is ontzettend belangrijk voor veel handelingen bij de Nederlandse overheid.

Heeft u een dak boven uw hoofd in Nederland?

Je komt terug naar je land en dan merk je op dat je geen dak boven je hoofd hebt en moet je ervoor zorgen dat je tijdelijk ergens terecht kan. Bij het Leger des Heils en talloze andere hulporganisaties kan je terecht als je urgent een huisvesting nodig hebt. Ook moet je melden bij de gemeente binnen 5 werkdagen dat u in Nederland gaat wonen zodat je een geldig adres hebt waar u verblijft.

Heeft u wel geld?

U heeft vaak geen geld en geen eigendommen meer. Alles ben je kwijt geraakt en je zult weer opnieuw moeten beginnen. Van wezenlijk belang is dat je meld bij de bijstand van de gemeente als je geen inkomsten hebt en van daaruit weer verzekerd van een uitkering.

Bewindvoering

Als je een inkomen hebt is dat vaak een plus punt. Dan beginnen ook allerlei problemen op te duiken. Nota’s komen binnen, incassobureau’s schrijven je aan, de overheid stuurt je brieven. En voor je het weet, weet je het zelf niet meer waar je moet beginnen. Laat in dat geval al je administratie over aan een bewindvoerder. Hij/Zij zal samen met jou kijken waar voor jou de meeste knelpunten liggen en bepalen welke koers er wordt gevaren. Jij hebt weer even lucht en hebt zo weer een beetje controle over jezelf.

Welke gegevens kan ik inzien bij het BKR en het CIS?

Via de bank kan je inzien welke gegevens van jou zijn geregistreerd bij Stichting Bureau Krediet Registratie, oftewel het BKR. Het BKR houdt netjes bij wat banken en andere partijen over jou registreren. Dit zodat alle aangesloten partijen van elkaar weten wat je kredietwaardigheid is. Je kan bij het BKR een uittreksel aanvragen en die gebruiken om je schulden te overzien.

Bij het CIS (Stichting Centraal Informatie Systeem voor verzekeraars) worden al je registraties bijgehouden over je verleden bij alle aangesloten verzekeraars. Ook daar kan je een gratis overzicht aanvragen.

Verzekeren

Als je geen verzekering hebt ben je nog verder van huis dan ooit, en dat is echt geen grap.

Iedereen die een smet op zijn blazoen heeft krijgt er mee te maken dat hij/zij kan worden geweigerd door een verzekeraar. Gelukkig kan je bij veel verzekeraars terecht en maak je dus meerdere kansen. Voor veroordeelde mensen kan dit een belemmering zijn. In de regel geldt dat je wel een beschikking van de rechtbank moet kunnen overleggen en daarmee de verzekeraar jou gaat beoordelen. En verzwijgen van een justitieel verleden kan zeer nadelig uitpakken met de dekking die u heeft aangevraagd.

Probleemverzekering.nl (voorheen: Rialto, van Vereende Verzekeringen) is in Nederland voor veel van deze mensen een laatste mogelijkheid. En Probleemverzekering.nl hanteert zeer strikte voorwaarden waaronder iemand zich kan verzekeren. Ook hebben zij een hogere premie dan andere verzekeraars, maar dan ben je wel verzekerd.

Na een bepaalde periode kan je wel het weer proberen om naar een andere verzekeraar over te stappen als je weer een schone CIS registratie hebt en/of geen strafbaar verleden heeft in de laatste 8 jaren.

Mobiele Telefoon

Regel een mobiele telefoon als je weer in de vrije wereld bent. Een prepaid telefoon zal zeker in het begin van je vrijheid voldoende zijn.